anReader logo

Slepa i slabovida lica mogu ostvariti pravo na anReader preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da se govorni softver za srpski jezik za slepa lica u skladu sa važećim Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. To znači da slepe osobe mogu ostvariti pravo na dobijanje govornog softvera za srpski jezik potpuno besplatno.

Prema ovom pravilniku pravo na govorni softver za srpski jezik za slepa lica anReader imaju sledeća slepa osigurana lica: Da bi navedena lica ostvarila pravo na ovo pomagalo, neophodno je da pribave:
 1. Potvrdu Saveza slepih Srbije neophodnu da bi slepi osiguranik ostvario pravo na govorni softver
 2. Obrazac za propisivanje pomagala - OPP
Za izdavanje Potvrde Saveza slepih Srbije neophodno je Savezu lično ili poštom dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. Potvrdu da je slepo lice učenik, student, zaposleno lice ili lice kome govorni softver pomaže u radnom angažovanju:
  • ako je osiguranik učenik, potrebno je da dostavi fotokopiju đačke knjižice ili potvrdu škole koju pohađa
  • ako je osiguranik student, potrebno je da dostavi fotokopiju indeksa ili potvrdu fakulteta koji pohađa
  • ako je osiguranik zaposleno lice, potrebno je da dostavi potvrdu od poslodavca kod koga je zaposlen
  • ako je osiguranik lice kome govorni softver pomaže u radnom angažovanju, potrebno je dostaviti potvrdu organizacije, ustanove ili preduzeća u kome je radno angažovan
 2. Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da osiguranik poseduje računar odgovarajuće konfiguracije (najmanje pentium 4) i da u poslednjih pet godina nije dobio govorni softver anReader, pri čemu istu ovu izjavu za maloletna lica daju roditelji ili staratelji navedenog lica
 3. Fotokopiju zdravstvene knjižice
Za izdavanje Obrasca za propisivanje pomagala OPP koji popunjava lekar specijalista neophodno je da osiguranik pribavi:
 1. Izveštaj lekara specijaliste oftalmologa
 2. Potvrdu Saveza slepih Srbije
Osigurano lice vrši overu i evidentiranje Obrasca za propisivanje pomagala - OPP i potvrde Saveza slepih Srbije u matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja mu je izdala zdravstvenu knjižicu. Overeni Obrazac za propisivanje pomagala - OPP i Potvrdu Saveza slepih Srbije osigurano lice mora da dostavi u roku od 90 dana od dana izdavanja Obrasca lično ili poštom preduzeću „AfaNum d.o.o.“, Bulevar Vojvode Stepe 40, 21000 Novi Sad. Molimo vas da prispeće Obrazaca poslatih poštom najavite na telefon 021-475-02-04. Po preuzimanju ispravno popunjenog Obrasca za propisivanje pomagala - OPP i Potvrde Saveza slepih Srbije preduzeće „AfaNum d.o.o.“ će isporučiti softver podnosiocu dokumentacije. Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite na telefon 021-475-02-04 ili na e-mail info@alfanum.co.rs.

Verzija 4.2.8:

Ova verzija donosi brojna unapređenja u kvalitetu glasa i u tehničkim mogućnostima.

Hardversko-softverski zahtevi:

Minimalna konfiguracija za verziju 4.2 anReadera:

Preuzimanje

Srpski jezik:
— Verzija za srpski jezik sa serijskim brojem: anReader_4.2.8_Snezana_Act.exe (~567MB) - ukoliko samo želite da isprobate anReader, onda preuzmite ovu verziju, a probni serijski broj zatražite od nas na način opisan u odeljku Licenciranje putem serijskog broja.

— Verzija za srpski jezik sa IDXEG HASP ključem: anReader_4.2.8_Snezana_IDXEG_Hasp.exe (~565MB)

 • IDXEG HASP Driver (Windows XP/Vista): HASP4.zip (~5MB) (neophodan samo uz verziju sa IDXEG HASP ključem na Windows XP i Vista)
 • IDXEG HASP Driver (Windows 7/8/8.1/10): Hdd32.zip (~5MB) (neophodan samo uz verziju sa IDXEG HASP ključem na Windows 7 i novijim)

— Verzija za srpski jezik sa KAYMK HASP ključem: anReader_4.2.8_Snezana_KAYMK_Hasp.exe (~569MB)


    NAPOMENA: Sve verzije anReadera 4.2.8 podržavaju i 32-bitne i 64-bitne verzije Windows OS. Preporučljivo je da Windows bude ažuriran i da budu instalirane najnovije sistemske zakrpe.
Na Windows 10 operativnim sistemima trenutno je podržana samo najnovija verzija NVDA, sa drugim čitačima ekrana mogu se javiti sitniji problemi u radu anReadera.

Hrvatski jezik:
— Verzija za hrvatski jezik sa serijskim brojem: anReader_4.2.8_Marica_Act.exe (~237MB) - ukoliko samo želite da isprobate anReader, onda preuzmite ovu verziju, a probni serijski broj zatražite od nas na način opisan u odeljku Licenciranje putem serijskog broja.

— Verzija za hrvatski jezik sa IDXEG HASP ključem: anReader_4.2.8_Marica_IDXEG_Hasp.exe (~235MB)

 • IDXEG HASP Driver (Windows XP/Vista): HASP4.zip (~5MB) (neophodan samo uz verziju sa IDXEG HASP ključem na Windows XP i Vista)
 • IDXEG HASP Driver (Windows 7/8/8.1/10): Hdd32.zip (~5MB) (neophodan samo uz verziju sa IDXEG HASP ključem na Windows 7 i novijim)

— Verzija za hrvatski jezik sa KAYMK HASP ključem: anReader_4.2.8_Marica_KAYMK_Hasp.exe (~239MB)


    NAPOMENA: Sve verzije anReadera 4.2.8 podržavaju i 32-bitne i 64-bitne verzije Windows OS. Preporučljivo je da Windows bude ažuriran i da budu instalirane najnovije sistemske zakrpe.
Na Windows 10 i Windows 11 operativnim sistemima trenutno je podržana samo najnovija verzija NVDA, sa drugim čitačima ekrana mogu se javiti sitniji problemi u radu anReadera.AnReader se može koristiti pomoću NVDA besplatnog čitača ekrana. NVDA možete preuzeti sa sledeće adrese: https://www.nvaccess.org/files/nvda/releases/2022.2.3/nvda_2022.2.3.exe (~26.5MB).

Starije verzije:

Verzija 4.0:

Srpski jezik:

— Verzija za srpski jezik sa serijskim brojem: anReader_4.0_Snezana_Act.exe (~410MB)
    NAPOMENA: ova verzija anReadera podržava i 32-bitne i 64-bitne verzije Windows OS.

— Verzija za srpski jezik sa IDXEG HASP ključem: anReader_4.0_Snezana_IDXEG_Hasp.exe (~410MB)
    NAPOMENA: ova verzija anReadera podržava isključivo 32-bitne verzije Windows OS.

    NAPOMENA: Na nekim 32-bitnim verzijama Windows 7 i novijim potrebno je instalirati i IDXEG HASP i KAYMK HASP driver ukoliko koristite IDXEG HASP ključ.

— Verzija za srpski jezik sa KAYMK HASP ključem: anReader_4.0_Snezana_KAYMK_Hasp.exe (~424MB)
    NAPOMENA: ova verzija anReadera podržava i 32-bitne i 64-bitne verzije Windows OS.

Da bi opcija izgovaranja pritisnutog slova funkcionisala u anReaderu 4.0 u kombinaciji sa NVDA besplatnim čitačem ekrana morate instalirati NVDA verziju 0.6 ili stariju: http://sourceforge.net/projects/nvda/files/releases/0.6p3.2/nvda_0.6p3.2_installer.exe/download (~10.2MB). Zbog izmena u kasnijim verzijama NVDA, novije verzije tog čitača ekrana su u potpunosti kompatibilne samo sa anReaderom 4.2.

Verzija 3.0:

Srpski jezik:
— Verzija za srpski jezik sa serijskim brojem: anReader3_serbian_20081120_act.exe (~295MB)
— Verzija za srpski jezik sa HASP ključem: anReader3_serbian_20081120_HASP.exe (~295MB)

Hrvatski jezik:
— Verzija za hrvatski jezik sa serijskim brojem: anReader3_cro_20081226_act.exe (~380MB)
— Verzija za hrvatski jezik sa HASP ključem: anReader3_cro_20081226_HASP.exe (~380MB)

Makedonski jezik:
— Verzija za makedonski jezik sa serijskim brojem: anReader3_mac_20090128_act.exe (~285MB)
— Verzija za makedonski jezik sa HASP ključem: anReader3_mac_20090127_HASP.exe (~285MB)

    NAPOMENA: verzija 3.0 sa serijskim brojem može se licencirati samo za Windows XP. Da biste koristili anReader na novijim verzijama Windows operativnog sistema, morate imati anReader 4.0 ili noviji.

       anReader 2.12 možete preuzeti ovde: srpski, hrvatski, makedonski

Licenciranje

• Licenciranje putem serijskog broja
Da biste na ovaj način koristili sintetizator anReader, neophodno je da ga nakon instalacije i aktivirate. Aktivacija se obavlja nakon pokretanja nekog programa koji koristi anReader, a može se obaviti automatski putem Interneta (preporučeno) ili telefonskim putem, pozivom na broj +381 21 475 0204 radnim danom od 8 do 16 časova. Ukoliko instalirate probnu verziju, obavezno nam se javite telefonom ili na e-mail info@alfanum.co.rs da dobijete od nas probni serijski broj.
Procesom aktivacije serijski broj anReadera vezuje se za konkretan računar na kojem će funkcionisati. U slučaju da planirate da izvršite značajniju izmenu hardvera ili celog računara, za nastavak korišćenja anReadera neophodno je da prethodno vratite licencu za vaš primerak tako što ćete pokrenuti Vraćanje Licence iz Start menija i ispratiti sve korake za vraćanje licence. Vraćanje licence može se takođe izvršiti automatski, putem Interneta ili telefonskim putem, pozivanjem navedenog broja telefona. Nakon toga omogućeno Vam je da i nakon zamene hardvera instalirate i aktivirate svoj primerak anReadera.
Ukoliko niste menjali ništa od hardvera ali ste morali da uradite reinstalaciju zbog nekog softverskog problema (npr. virusi, obrisani bitni sistemski fajlovi i sl.), vraćanje licence nije neophodno i čak se i ne preporučuje, pošto licencu možete vratiti najviše pet puta. Međutim, ako ažurirate stariji Windows na Windows 10, preporučuje se da pre ove operacije vratite licencu jer ako kasnije budete morali da je vratite, mogu se javiti problemi s obzirom da je anReader inicijalno bio registrovan na starijoj verziji, a sada se vraća licenca sa nove.
Veoma je važno da ispoštujete ovu proceduru, kako ne biste ostali bez licence za korišćenje anReadera. Ukoliko ne uspete da vratite licencu, ne svojom krivicom (iznenadni kvar na računaru i sl.), potrebno je da pošaljete izjavu sa detaljnim opisom problema pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. I pored ovog, AlfaNum zadržava diskreciono pravo da traži računar na uvid, kao i da ne izda novu licencu.

• Licenciranje pomoću HASP ključa
Ukoliko planirate da koristite anReader na više računara (na primer: desktop + laptop), preporučujemo da se odlučite za anReader sa HASP licenciranjem.

Podešavanje Alfanum anReadera za rad sa čitačima ekrana

Da biste pravilno podesili najpopularnije čitače ekrana za rad sa našim anReader softverom, pogledajte detaljna uputstva.

AlfaNum govorne tehnologije, d.o.o.
Bulevar Vojvode Stepe 40
21000 Novi Sad
https://www.alfanum.co.rs/
info@alfanum.co.rs

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!